im. Macieja Aleksego Dawidowskiego “ALKA” w Warszawie

ul. Samarytanka 11 A

03 – 592 Warszawa

(0 22) 679 14 45

telefon / fax

Zwrot za obiady marcowe

WAŻNE – INFORMACJA DLA OSÓB Z ODWOŁANIAMI W MIESIĄCU MARCU
Wszystkie osoby, które mają nadpłatę na koncie obiadowym dziecka, wynikające z odwołań z miesiąca marca, prosimy o PILNY KONTAKT na adres mailowy Z wyraźną deklaracją, że dziecko będzie korzystało z posiłków/ nie będzie korzystało. Zgłoszenia przyjmujemy do 28 sierpnia! Informacje potrzebne nam są do uzbrojenia systemu e-stołówka i odblokowania możliwości korzystania z posiłków od 2 września. W odpowiedzi otrzymacie Państwo indywidualne rozliczenie konta obiadowego.
PB GASTRO

Skip to content