Każde dziecko ma prawo nie tylko do nauki,
ale także do sukcesu na miarę swoich możliwości
M. Grzegorzewska

image01

Dzieci są jak płatki śniegu -
każde z nich niepowtarzalne, wyjątkowe...
Autor nieznany

image02

Zebrania

SPOTKANIA Z RODZICAMI OKREŚLAJĄCE POTRZEBY I MOŻLIWOŚCI UCZNIA

rok szkolny 2017/2018

Zebrania i dni otwarte rozpoczynają się o godzinie 18.00

7 września – spotkanie z rodzicami uczniów klas 1
11 września – spotkanie z rodzicami uczniów klas 4-7
12 września – spotkanie z rodzicami uczniów klas 2-3
6 listopada – spotkanie z rodzicami uczniów klas 4-7
7 listopada – spotkanie z rodzicami uczniów klas 1-3
4 grudnia – spotkanie z rodzicami – klasy 4-7 /oceny śródroczne/
5 grudnia – spotkanie z rodzicami – klasy 1-3 /oceny śródroczne/
13 lutego – spotkanie z rodzicami uczniów przyszłych klas 1
5 marca – dzień otwarty dla rodziców – klasy 4-7
6 marca – dzień otwarty dla rodziców – klasy 1-3
14 maja – spotkanie z rodzicami-kl.4-7/przewidywane oceny roczne i oceny z zachowania/
15 maja – spotkanie z rodzicami -kl.1-3/przewidywane oceny roczne i oceny z zachowania/
15 maja – spotkanie rodziców przyszłych klas pierwszych

Wszechnica Edukacyjna Targówka
25 września 2017
16 października 2017
6 listopada 2017
11 grudnia 2017
8 stycznia 2018
5 lutego 2018
5 marca 2018
9 kwietnia 2018
7 maja 2017
4 czerwca 2017

Tydzień „zielonych szkół” – 21 – 26 maja i 4 – 9 czerwca

Świąteczne warsztaty plastyczne – 16 grudnia (10.00-13.00) i 17 marca (10.00 – 13.00)
Święto Szkoły – 14 maja 2018
Piknik Rodzinny – 16 czerwca od godz. 10.00