im. Macieja Aleksego Dawidowskiego “ALKA” w Warszawie

ul. Samarytanka 11 A

03 – 592 Warszawa

(0 22) 679 14 45

telefon / fax

Zebrania

SPOTKANIA Z RODZICAMI OKREŚLAJĄCE POTRZEBY I MOŻLIWOŚCI UCZNIA

6, 7 września – zebrania z rodzicami uczniów klas 1 – 3

6 września – zebranie z rodzicami uczniów klas 7 i 8

7 września – zebranie z rodzicami uczniów klas  5

Skip to content