Zebrania

Share on facebook

SPOTKANIA Z RODZICAMI OKREŚLAJĄCE POTRZEBY I MOŻLIWOŚCI UCZNIA

rok szkolny 2019/2020

Zebrania i dni otwarte rozpoczynają się o godzinie 18.00

Spotkanie z rodzicami uczniów klas 1 odbędzie się 4 września

16 września – spotkanie z rodzicami uczniów klas 6,7,8
17 września – spotkanie z rodzicami uczniów klas 2,3,4,5
4 listopada – spotkanie z rodzicami uczniów klas 5,6,7,8
5 listopada – spotkanie z rodzicami uczniów klas 1-4
16 grudnia – spotkanie z rodzicami uczniów klas 6,7,8
17 grudnia – spotkanie z rodzicami uczniów klas 1,2,3,4,5
3 lutego – zebranie z rodzicami uczniów klas 6,7,8
4 lutego – zebranie z rodzicami uczniów klas 1,2,3,4,5

27 lutego – spotkanie z rodzicami uczniów przyszłych klas pierwszych

23 marca – dzień otwarty dla rodziców uczniów klas 6,7,8
24 marca – dzień otwarty dla rodziców uczniów klas 1,2,3,4,5

11 maja – zebranie rodziców uczniów klas 6,7,8
12 maja – zebranie rodziców uczniów klas 1,2,3,4,5

Wszechnica Edukacyjna Targówka
23 września 2019
28 października 2019
18 listopada 2019
9 grudnia 2019
13 stycznia 2020
9 marca 2020
6 kwietnia 2020
11 maja 2020
8 czerwca 2020

zimowa przerwa świąteczna: 23 grudnia – 1 stycznia (2,3 stycznia dodatkowe dni wolne)

egzamin ósmoklasisty: 21,22,23 kwietnia (termin dodatkowy: 1,2,3 czerwca)

tydzień „zielonych szkół” – 18-22 maja i 1- 5 czerwca

świąteczne warsztaty plastyczne – 14 grudnia, 10.00 – 13. 00
oraz 28 marca, 10.00 – 13.00
Święto Szkoły – 14 maja 2020
dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych: 2,3 stycznia, 12 czerwca 2020
Piknik Rodzinny – 20 czerwca, 10.00 -14.00
zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 26 czerwca 2020