im. Macieja Aleksego Dawidowskiego “ALKA” w Warszawie

ul. Samarytanka 11 A

03 – 592 Warszawa

(0 22) 679 14 45

telefon / fax

ZAPISY DO SZKOŁY

UWAGA!
W związku z epidemią koronawirusa wnioski o przyjęcie do szkoły oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów można składać drogą mailową w postaci skanu.
W przypadku składania wniosków i dokumentów w wersji papierowej w danej placówce, należy zachować zaostrzone reguły sanitarne: płyn do dezynfekcji rąk, ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego, 1.5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku. Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo.

UWAGA – DO 23 KWIETNIA PRZEDŁUŻONO TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYJĘCIE DO SZKÓŁ

Skip to content