im. Macieja Aleksego Dawidowskiego “ALKA” w Warszawie

ul. Samarytanka 11 A

03 – 592 Warszawa

(0 22) 679 14 45

telefon / fax

Zapisy do świetlicy

Zapisy do świetlicy odbędą się w dniu 1 września (wtorek), w godzinach 9.00-13.00 przed głównym wejściem do szkoły.
Termin zwrotu wypełnionych kart zapisu mija w piątek, 4 września.
Brak złożonej karty zapisu w terminie jest jednoznaczny z rezygnacją z miejsca w świetlicy.

Skip to content