im. Macieja Aleksego Dawidowskiego “ALKA” w Warszawie

ul. Samarytanka 11 A

03 – 592 Warszawa

(0 22) 679 14 45

telefon / fax

Za kulisami teatru

Klasa 3d była na lekcji teatralnej „Za kulisami” w Teatrze Narodowym.

Była to szansa, aby dzieci poznały teatr od kulis i spojrzały na widownię z perspektywy aktora.
Uczniowie rozmawiali z ludźmi teatru o ich codziennej pracy. Zetknęli się także z zawodem krawca i szewca.

Skip to content