im. Macieja Aleksego Dawidowskiego “ALKA” w Warszawie

ul. Samarytanka 11 A

03 – 592 Warszawa

(0 22) 679 14 45

telefon / fax

Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021

Nasi uczniowie uzyskali bardzo dobre wyniki egzaminu ósmoklasisty!!

język polski: 67,7
matematyka: 65,60

język angielski: 84,5

średnia szkoły ze wszystkich przedmiotów: 72,6

Gratulujemy uczniom, rodzicom i nauczycielom!!!

Skip to content