im. Macieja Aleksego Dawidowskiego “ALKA” w Warszawie

ul. Samarytanka 11 A

03 – 592 Warszawa

(0 22) 679 14 45

telefon / fax

Wyniki egzaminu klas ósmych

Przekazujemy wyniki egzaminów klas ósmych uzyskane przez uczniów SP 52.

Egzaminy pisało 116 uczniów, jedna uczennica decyzją OKE została zwolniona.

Wyniki klas- język angielski
8a – 81,91%
8b – 75,4%
8c – 82,75%
8d – 80,41%
8e – 80,12%
Średnia szkoły – 80,4 %

Wyniki klas – język polski
8a – 74,25%
8b – 74,9%
8c – 72,25%
8d – 69,33%
8e – 75.58%
Średnia szkoły – 73,6 %

Wyniki klas – matematyka
8a – 71,41%
8b – 60,2%
8c – 67,29%
8d – 72,5%
8e – 72,54%
Średnia szkoły – 69,0 %
Ośmiu uczniów uzyskało wynik 100% z języka angielskiego i dziewięciu uczniów 100% z matematyki, w tym jeden uczeń z klasy 8e uzyskał wynik 100% z obu wymienionych przedmiotów.
Gratulujemy uczniom, rodzicom i nauczycielom.

Skip to content