im. Macieja Aleksego Dawidowskiego “ALKA” w Warszawie

ul. Samarytanka 11 A

03 – 592 Warszawa

(0 22) 679 14 45

telefon / fax

Wymiana pocztówkowa

We wrześniu nasza świetlica rozpoczęła udział w ogólnopolskiej akcji adresowanej do świetlic szkolnych „Wymiana pocztówkowa”.

Akcja ta polega na przesłaniu kartek z pozdrowieniami dowolnie wybranym wcześniej świetlicom z terenu całej Polski, które zgłosiły chęć udziału w tym przedsięwzięciu.
Po otrzymaniu pocztówki, uczniowie próbowali sami odgadnąć, w którym miejscu na mapie Polski znajduje się dana miejscowość. Część osób była w danej miejscowości np. podczas wakacji; z położeniem niektórych miejscowości uczniowie mieli problem.
Ostatecznie wszystkie otrzymane pocztówki zostały przyczepione na mapę.
Na zajęciach dzieci z naszej świetlicy uczą się adresować i wypisywać pocztówki, które wędrują do szkół.
Przy tej okazji Panie ze świetlicy przeprowadzają różnorodne zajęcia geograficzno-przyrodnicze i krajoznawcze. Dzieci poznają legendy oraz zabytki danego regionu. Mamy nadzieję, że udało nam się rozbudzić zainteresowania mapą Polski oraz turystyką.
Podczas zdalnej nauki otrzymywaliśmy kolejne pocztówki z różnych rejonów Polski. Z niecierpliwością czekamy na powrót uczniów do szkoły, by mogli odpisać na pozdrowienia swoim rówieśnikom.

Przeczytaj także...

Skip to content