im. Macieja Aleksego Dawidowskiego “ALKA” w Warszawie

ul. Samarytanka 11 A

03 – 592 Warszawa

(0 22) 679 14 45

telefon / fax

Wyjazd integracyjny klasy 2a do indiańskiej wioski

30 września czekało na nas w Dyniolandzie mnóstwo atrakcji, takich jak: interaktywny wykład o dyni, jej historii, pochodzeniu i właściwościach zdrowotnych,

zabawy w słomianym labiryncie, indiański test sprawnościowy i poszukiwanie ukrytych zwierząt.
Wykonując liczne zadania uczyliśmy się współpracy i wzajemnej pomocy.
Na zakończenie wyjazdu było ognisko z kiełbaskami.

Skip to content