im. Macieja Aleksego Dawidowskiego “ALKA” w Warszawie

ul. Samarytanka 11 A

03 – 592 Warszawa

(0 22) 679 14 45

telefon / fax

Wycieczka do gmachu sejmu.

16 lutego klasa 2d była na wycieczce w sejmie.

W drodze do sejmu mijaliśmy ambasady: francuską, kanadyjską, amerykańską i niemiecką, byliśmy też pod Pomnikiem Armii Krajowej. W sejmie uczniowie poznali organizację struktury i funkcjonowania władz: ustawodawczej i wykonawczej.
Ponadto tata Soni zorganizował spotkanie ze znanymi politykami panem Borowski i Halickim.

Skip to content