Każde dziecko ma prawo nie tylko do nauki,
ale także do sukcesu na miarę swoich możliwości
M. Grzegorzewska

image01

Dzieci są jak płatki śniegu -
każde z nich niepowtarzalne, wyjątkowe...
Autor nieznany

image02

Wycieczka do gmachu sejmu.

16 lutego klasa 2d była na wycieczce w sejmie.

W drodze do sejmu mijaliśmy ambasady: francuską, kanadyjską, amerykańską i niemiecką, byliśmy też pod Pomnikiem Armii Krajowej. W sejmie uczniowie poznali organizację struktury i funkcjonowania władz: ustawodawczej i wykonawczej.
Ponadto tata Soni zorganizował spotkanie ze znanymi politykami panem Borowski i Halickim.