Każde dziecko ma prawo nie tylko do nauki,
ale także do sukcesu na miarę swoich możliwości
M. Grzegorzewska

image01

Dzieci są jak płatki śniegu -
każde z nich niepowtarzalne, wyjątkowe...
Autor nieznany

image02

Wycieczka do Powsina

W Centrum Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej dnia 18 października 2018 roku

przeprowadzone zostały zajęcia biologiczne dla uczniów klasy 4e i 3d.
Lekcje prowadzone są w oparciu o bazę, jaką stanowi Ogród Botaniczny. Uśmiechnięte twarze mówią same za siebie.