im. Macieja Aleksego Dawidowskiego “ALKA” w Warszawie

ul. Samarytanka 11 A

03 – 592 Warszawa

(0 22) 679 14 45

telefon / fax

Wycieczka do Powsina

W Centrum Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej dnia 18 października 2018 roku

przeprowadzone zostały zajęcia biologiczne dla uczniów klasy 4e i 3d.
Lekcje prowadzone są w oparciu o bazę, jaką stanowi Ogród Botaniczny. Uśmiechnięte twarze mówią same za siebie.

Skip to content