im. Macieja Aleksego Dawidowskiego “ALKA” w Warszawie

ul. Samarytanka 11 A

03 – 592 Warszawa

(0 22) 679 14 45

telefon / fax

Wszechnica Edukacyjna Targówka – 25 stycznia

Serdecznie zapraszamy na wykład Wszechnicy Edukacyjnej Targówek nt. „Uczeń i jego relacje w zdalnej edukacji.”
Wykład w formie on-line odbędzie się 25 stycznia b.r. o godz. 18:00.
Spotkanie poprowadzi dr hab. Jacek Pyżalski – adiunkt na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi – w Krajowym Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy. Mediator sądowy, autor licznych publikacji. Trener w obszarze komunikowania i trudnych zachowań oraz ekspert w zakresie edukacji medialnej. Członek Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej.
Podczas wykładu przyjrzymy się – na podstawie wyników dużych badań w czasie pandemii (zdalnenauczanie.org – badania uczniów, rodziców i nauczycieli) – temu, jak zmieniły się relacje uczniów w czasie edukacji zdalnej. Zajmiemy się także związkami jakości tych relacji ze zdrowiem psychicznym młodych ludzi. Przeanalizujemy rozwiązania, jakie możemy stosować w czasie edukacji zdalnej, żeby zadbać o relacje i zdrowie psychiczne młodych ludzi.
Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres e-mail: do 22 stycznia b.r.

Skip to content