im. Macieja Aleksego Dawidowskiego “ALKA” w Warszawie

ul. Samarytanka 11 A

03 – 592 Warszawa

(0 22) 679 14 45

telefon / fax

Wszechnica Edukacyjna Targówka

Serdecznie zapraszamy na wykład Wszechnicy Edukacyjnej Targówek nt. „Samosterowność, czyli jak przygotować dziecko do prowadzenia dobrego życia teraz i w przyszłości”.

Wykład w formie on-line odbędzie się 19 kwietnia b.r. o godz. 18:00.
Spotkanie poprowadzi Nina Gralczyk – nauczycielka języka polskiego w szkole średniej, edukatorka, trenerka procesu wspomagania w oświacie, prowadzi szkolenia w zakresie neurodydaktyki, kompetencji kluczowych, TIK, przywództwa w oświacie, edukacji konwergencyjnej. Współpracuje z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli Cognitus w Warszawie w zakresie szkoleń i doradztwa, prezeska Fundacji ANKRA.
Dlaczego wychowanie do efektywnej samosterowności powinno być jednym z głównych celów edukacyjnych?
Jak tworzyć środowisko edukacyjne sprzyjające rozwojowi poczucia wpływu?
W jaki sposób relacje uczeń – nauczyciel – rodzic kształtują struktury neurobiologiczne dziecka, umożliwiając lub utrudniając rozwój samosterowności?
Jak sprawić, by dzieci w przyszłości potrafiły budować lepszą jakość świata i potrafiły wpływać na jakość swojego życia.
Zapraszam na wykład dotyczący neurobiologicznych, psychologicznych i społecznych aspektów samosterowności.
Nina Gralczyk
Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres e-mail: do 16 kwietnia b.r.

Skip to content