im. Macieja Aleksego Dawidowskiego “ALKA” w Warszawie

ul. Samarytanka 11 A

03 – 592 Warszawa

(0 22) 679 14 45

telefon / fax

Wszechnica Edukacyjna Targówka – 15 marca

Serdecznie zapraszamy na wykład Wszechnicy Edukacyjnej Targówek nt. „Dziecko w czasach pandemii i zdalnej edukacji”.
Wykład w formie on-line odbędzie się 15 marca b.r. o godz. 18:00.

Spotkanie poprowadzi dr Aleksandra Piotrowska – pracownik naukowy Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego i Wyższej Szkoły Pedagogicznej ZNP w Warszawie. Oprócz pracy naukowej i doradztwa dla rodziców i nauczycieli współpracuje jako społeczny doradca z Rzecznikiem Praw Dziecka i Komitetem Ochrony Praw Dziecka. Zajmuje się także propagowaniem wiedzy psychologicznej, współpracując w tym zakresie jako ekspert z prasą, a także ze stacjami radiowymi oraz telewizyjnymi. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularyzatorskich.

Pandemia i wynikający z niej lock down zmieniły nasze życie, w tym także warunki wzrastania i rozwoju dzieci. Rozważymy zatem, jakie zagrożenia i niebezpieczeństwa wiążą się ze zdalną edukacją, ale wskażemy także jej możliwe jasne strony. I najważniejsze – zastanowimy się, co możemy zrobić, aby dzieciom i ich rodzinom udało się przejść pomyślnie przez ten trudny czas. Przeanalizujemy także czynniki, których obecność może modyfikować wpływ zdalnej edukacji i izolacji na rozwój dzieci.
dr Aleksandra Piotrowska

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres e-mail: do 12 marca b.r.

Skip to content