im. Macieja Aleksego Dawidowskiego “ALKA” w Warszawie

ul. Samarytanka 11 A

03 – 592 Warszawa

(0 22) 679 14 45

telefon / fax

Wszechnica Edukacyjna Targówka 14 września

Serdecznie zapraszamy na wykład Wszechnicy Edukacyjnej Targówek nt. „Domowa strefa napięć”.
Wykład w formie on-line odbędzie się 14 września b.r. o godz. 18:00.
Spotkanie poprowadzi dr Marek Kaczmarzyk – jeden z czołowych neurodydaktyków, będący zarówno neurobiologiem, dydaktykiem akademickim i nauczycielem. Propagator dydaktyki ewolucyjnej, dziedziny zajmującej się wyodrębnieniem, rozpoznaniem i praktycznym wykorzystaniem wpływu mechanizmów ewolucyjnych na procesy uczenia się i nauczania. Autor wielu publikacji z zakresu neurodydaktyki i dydaktyki.
Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres e-mail: do 11 września b.r.

Skip to content