im. Macieja Aleksego Dawidowskiego “ALKA” w Warszawie

ul. Samarytanka 11 A

03 – 592 Warszawa

(0 22) 679 14 45

telefon / fax

100 lat Niepodległości – Wspólnie szukamy śladów naszej historii

Aby uczcić stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości w minioną sobotę (24 listopada) uczniowie z klasy 7c i 8c wzięli udział w Grze Miejskiej „Wspólnie szukamy śladów naszej historii”.

Zorganizowały ją: Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek oraz Stowarzyszenie Obrony Pozostałości Warszawy „Kolejka Marecka”.
Terenem gry był Cmentarz Bródnowski. Przygotowano tam cztery punkty kontrolne i mnóstwo zadań na trasach do nich wiodących. Aby im sprostać i zdobyć jak największą liczbę punktów uczestnicy musieli wykazać się wieloma umiejętnościami (posługiwania się mapą, orientacji
w terenie na podstawie otrzymanych zdjęć, pozyskiwania informacji od znajdujących się na cmentarzu ludzi, praktycznego wykorzystania uzyskanej wiedzy, współpracy w grupie).
Po trzech godzinach wszystkim uczestnikom (osiem grup) udało się dotrzeć do mety
i zaprezentować swój „dorobek” zgromadzony w telefonach komórkowych. Wszyscy poszerzyli swoją wiedzę historyczną, a przy tym wspaniale się bawili.
Po podliczeniu punktów… sukces. Jedna z naszych drużyn zdobyła pierwsze miejsce, druga czwarte! Gratulujemy!

Skip to content