Każde dziecko ma prawo nie tylko do nauki,
ale także do sukcesu na miarę swoich możliwości
M. Grzegorzewska

image01

Dzieci są jak płatki śniegu -
każde z nich niepowtarzalne, wyjątkowe...
Autor nieznany

image02

Wolontariat

Dnia 6 kwietnia, przy okazji warsztatów plastycznych, uczniowie że szkolnego Koła Wolontariatu sprzedawali zrobione przez siebie ozdoby Wielkanocne.

Cieszyły się one wielkim powodzeniem.
Dochód przeznaczony został na hospicjum znajdujące się w pobliżu naszej szkoły.