im. Macieja Aleksego Dawidowskiego “ALKA” w Warszawie

ul. Samarytanka 11 A

03 – 592 Warszawa

(0 22) 679 14 45

telefon / fax

Ważne numery

W listopadzie uczniowie z klasy 1b uczyli się ważnych numerów alarmowych.

Każde z dzieci kolorowało jedna cyfrę numeru alarmowego lub rysunek ilustrujący pojazd danej służby ratowniczej. Wspólnie wykonaliśmy plakat do kącika klasowego. Symulowaliśmy rozmowy telefoniczne z dyspozytorem poszczególnych służb. W czasie zajęć komputerowych uczniowie rysowali pojazdy ratownicze zapisywali numery alarmowe.

Przeczytaj także...

Skip to content