im. Macieja Aleksego Dawidowskiego “ALKA” w Warszawie

ul. Samarytanka 11 A

03 – 592 Warszawa

(0 22) 679 14 45

telefon / fax

Warsztaty dotyczące segregacji odpadów

W poniedziałek, 12.10.2020, klasa 2c była na warsztatach multidyscyplinarnych z segregacji odpadów, z elementami edukacji środowiskowej.

Uczniowie odbyli wycieczkę po planszy segregacji, której towarzyszyło twórcze i kreatywne omówienie poszczególnych frakcji odpadów.
Na zajęciach własnoręcznie robiliśmy papier czerpany.
Na koniec wycieczki zwiedzaliśmy małe zoo zwierząt gospodarskich.

Skip to content