im. Macieja Aleksego Dawidowskiego “ALKA” w Warszawie

ul. Samarytanka 11 A

03 – 592 Warszawa

(0 22) 679 14 45

telefon / fax

Wars i Sawa

Nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu: „Warszawska Sieć Szkół Wspierających Uzdolnionych”.

Szkolny program wspierania uzdolnionych, opracowany przez naszych nauczycieli, uzyskał pozytywną opinię organizatorów projektu.

Potwierdzeniem osiagnięcia przezszkołę odpowiedniego standardu pracy w obszarze wspierania uczniów zdolnych jest przyznanie jej

certyfikatu Prezydenta Miasta st. Warszawy. My otrzymaliśmy ten certyfikat w dniu 8 października 2012 r.

Podczas uroczystości w Centrum Nauki Kopernik Pani Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz wręczyła dokument Pani Dyrektor

Ewie Gałązce. W uroczystości uczestniczyli członkowie Kapituły opiniującej wnioski, przedstawiciele szkół oraz warszawskiego

środowiska edukacyjnego i kulturalnego. Uroczystości towarzyszył pokaz popularno – naukowy pt. „Ciśnienie, czyli 20 000 torebek

cukru”. Była to trzecia edycja programu, cieszyła się ona ogromnym zainteresowaniem warszawskich szkół. O tegoroczny certyfikat

ubiegało się 79 placówek.

Skip to content