im. Macieja Aleksego Dawidowskiego “ALKA” w Warszawie

ul. Samarytanka 11 A

03 – 592 Warszawa

(0 22) 679 14 45

telefon / fax

WARS I SAWA – ukoronowanie pracy szkoły w ciągu ostatnich pięciu lat

Nasza szkoła znalazła się wśród 17 szkół, którym bezterminowo przyznano Certyfikat Prezydenta m. st. Warszawy WARS I SAWA!

Wyróżnienie to otrzymaliśmy 26 października 2015 roku podczas gali w Centrum Nauki Kopernik.
W uroczystości z udziałem dyrektorów, szkolnych liderów wspierania uzdolnionych i uczniów z wyróżnionych szkół uczestniczyli członkowie Zespołu i Kapituły rekomendujący wnioski, władze oświatowe m.st. Warszawy między innymi zastępca Prezydenta m.st. Warszawy Włodzimierz Paszyński, Burmistrzowie i przedstawiciele Dzielnic m.st. Warszawy, Dyrektor Biura Edukacji Joanna Gospodarczyk, Dyrektor Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych
i Szkoleń Arkadiusz Walczak oraz wielu innych dostojnych gości.
W imieniu naszej szkoły Certyfikat odebrała Pani Dyrektor Ewa Gałązka.
Dokument ten jest dla nas potwierdzeniem wysokiej jakości pracy całej naszej szkoły, a także ukoronowaniem wszelkich działań na rzecz uczniów zdolnych podejmowanych od września 2011 roku. Wszystkim uczniom, nauczycielom oraz pozostałym pracownikom szkoły zaangażowanym w realizację projektu, serdecznie GRATULUJEMY!!!

http://edukacja.warszawa.pl/projekty-i-inicjatywy/program-wars-i-sawa/4794-uroczystosc-wreczenia-certyfikatow-wars-i-sawa-i”>

Skip to content