im. Macieja Aleksego Dawidowskiego “ALKA” w Warszawie

ul. Samarytanka 11 A

03 – 592 Warszawa

(0 22) 679 14 45

telefon / fax

Uszyj pluszowego misia – szkolny konkurs plastyczny

Świetlica szkolna zaprasza uczniów klas I-VIII do udziału w konkursie plastycznym „Uszyj pluszowego misia”. Zadaniem uczestników konkursu jest własnoręczne uszycie misia dowolną techniką.

Prace konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych – klasy I-III oraz klasy IV-VIII.  Należy je dostarczyć do świetlicy szkolnej do dnia 22.listopada br.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 25.11.2021r. na stronie internetowej szkoły. Zapraszamy do udziału!

Skip to content