im. Macieja Aleksego Dawidowskiego “ALKA” w Warszawie

ul. Samarytanka 11 A

03 – 592 Warszawa

(0 22) 679 14 45

telefon / fax

Tydzień Misyjny

W Tygodniu Misyjnym – 22 października 2014 r. gościliśmy w naszej szkole s. Judytę Bilicką ze Zgromadzenia Misyjnego Sióstr Pallotynek

– długoletnią misjonarkę z Kamerunu. Siostra została serdecznie przyjęta przez dyrekcję szkoły, grono pedagogiczne oraz uczniów.

W czasie spotkania Siostra przybliżyła nam warunki życia, pracy, nauki kameruńskiego społeczeństwa. Najwięcej uwagi poświęciła funkcjonowaniu szkoły, podkreśliła pilność dzieci w zdobywaniu wiedzy,szacunku do nauczycieli. Opowiadała też o zabawach, formach wypoczynku kameruńskich dzieci. Dzięki temu poznaliśmy różnice kulturowe i obyczajowe między Kamerunem a Polską. Szczególnie mocno w tej prezentacji został podkreślony problem braku wody. Dzieci mogły obejrzeć film, który przedstawiał ich afrykańskich rówieśników ciężko pracujących nad pozyskaniem wody. To spotkanie zostało wzbogacone przedstawieniem pt. „Codzienne życie afrykańskiej rodziny” w wykonaniu uczniów klas II – IV należących do Misyjnego Koła Teatralnego.
Spotkanie z Siostrą misjonarką zainspirowało nas do podjęcia konkretnych działań na rzecz wsparcia misji w Kamerunie. Dzieci z klas I – VI przygotowały prace plastyczne (bombki, kartki świąteczne, ozdoby choinkowe, świeczniki…) oraz domowe wypieki, które były sprzedawane przez członków Misyjnego Koła Teatralnego w czasie zebrań z rodzicami w dniach 8-9 grudnia 2014 r. Podczas akcji zebrano 1600 zł. Fundusze te w porozumieniu z Panią Dyrektor postanowiliśmy przeznaczyć na rzecz „adopcji na odległość”. Dzięki tej akcji ośmioro dzieci w Kamerunie będzie mogło rozpocząć naukę w szkole. Dziękujemy Pani Dyrektor, wszystkim Nauczycielom i Rodzicom, którzy w jakikolwiek sposób wsparli naszą inicjatywę.
Z darem modlitwy – członkowie Misyjnego Koła Teatralnego z s. Jolantą Mischke

Przeczytaj także...

Skip to content