im. Macieja Aleksego Dawidowskiego “ALKA” w Warszawie

ul. Samarytanka 11 A

03 – 592 Warszawa

(0 22) 679 14 45

telefon / fax

Tydzień misyjny

Tradycją naszej szkoły stało się, iż w Tygodniu Misyjnym – 15 października 2015 r. gościliśmy w naszej szkole s. Weronikę Sakowską ze Zgromadzenia Misyjnego Sióstr Pallotynek

– długoletnią misjonarkę z Kamerunu. Od ponad 30 lat siostra służy pomocą najuboższym Afrykańczykom jako pielęgniarka (pracowała w Rwandzie, Kongo teraz w Kamerunie). Siostra została serdecznie przyjęta przez dyrekcję szkoły, grono pedagogiczne oraz uczniów.
W czasie spotkania Siostra przybliżyła nam warunki życia kameruńskiego społeczeństwa. Najwięcej uwagi poświęciła rodzinie. Opowiadała też o zainteresowaniach, zabawach i formach wypoczynku kameruńskich dzieci. Dzięki temu poznaliśmy różnice kulturowe i obyczajowe między Kamerunem a Polską. Szczególnie mocno w tym spotkaniu został podkreślony problem braku podstawowego wyżywienia w rodzinach. Dzieci mogły obejrzeć prezentację, która przedstawiała ich afrykańskich rówieśników ciężko pracujących oraz zapoznać się z przedmiotami codziennego użytku, pracami dzieci, które zostały przywiezione z Kamerunu. To spotkanie zostało wzbogacone przedstawieniem pt. „Codzienne życie afrykańskiej rodziny” w wykonaniu uczniów klas II – IV należących do Misyjnego Koła Teatralnego „Mały Apostoł”. Aktorzy przedstawili nam, na czym polega adopcja serca na odległość.

Spotkanie z Siostrą misjonarką zainspirowało nas do podjęcia konkretnych działań na rzecz wsparcia misji w Kamerunie. Dzieci z klas I – VI przygotowały prace plastyczne (bombki, kartki świąteczne, ozdoby choinkowe, świeczniki…) oraz domowe wypieki, które były sprzedawane przez „małych apostołów” w czasie zebrań z rodzicami w dniach 14,15 grudnia 2015 r. Podczas akcji zebrano 1600 zł. Fundusze te w porozumieniu z Panią Dyrektor postanowiliśmy przeznaczyć na rzecz „adopcji na odległość”. Dzięki tej akcji sześcioro dzieci w Kamerunie będzie mogło kontynuować naukę w szkole. Dziękujemy Pani Dyrektor, wszystkim Nauczycielom i Rodzicom, którzy w jakikolwiek sposób wsparli naszą inicjatywę.

Z darem modlitwy – członkowie grupy „Małego Apostoła” z s. Jolantą Mischke

Skip to content