im. Macieja Aleksego Dawidowskiego “ALKA” w Warszawie

ul. Samarytanka 11 A

03 – 592 Warszawa

(0 22) 679 14 45

telefon / fax

Tydzień chleba

Dnia 23 października odbyło się podsumowanie kampanii „Tydzień chleba”.

Urządziliśmy wystawę o chlebie. Stół dekorowały kłosy zbóż, wiklinowe tace i kosze, drewniane misy i deski, a na nich produkty piekarskie, różnego rodzaju pieczywa, przetwory zbożowe oraz składniki do ciasta chlebowego (mąka, mleko, sól, drożdże).
Na ścianach wisiały plakaty wykonane przez poszczególne klasy. Podsumowanie kampanii rozpoczęło się uroczystym apelem w wykonaniu uczniów z klasy 2e. Dzieci opowiadały o surowcach potrzebnych do wyrobu chleba, rodzajach zbóż oraz o pracy rolnika, młynarza i piekarza. Wszyscy uczniowie odgadywali zagadki. Na koniec odbyła się degustacja chleba na zakwasie.
Kampania spotkała się z dużym zainteresowaniem.
W dniach 16–23 października 2015 r. odbyły się w naszej szkole obchody „Tygodnia chleba”.
W czasie trwania kampanii na lekcjach uczniowie:
✓ zapoznawali się z etapami powstawania chleba i jego rodzajami,
✓ poznali pracę rolnika, młynarza, piekarza,
✓ uczyli się rozróżniać zboża,
✓ słuchali klechdy domowej „Jak chleb się w kamień zamienił”, bajki „ Kłos żyta” według braci
Grimm, wierszy: „Abecadło o chlebie”, „Pieczywo”, Od ziarenka do bochenka”,
✓ uczestniczyli w lekcji „Od ziarenka do bochenka” ,
✓ tworzyli komiksy opisujące etapy powstawania chleba
✓ lepili różne rodzaje pieczywa z masy solnej,
✓ piekli chleb,
✓ spotkali się z piekarzem,
✓ robili kanapki z wykorzystaniem różnych gatunków chleba,
✓ każda klasa wykonała inny plakat tematyczny.

Koordynator kampanii Anna Wirtek

Skip to content