im. Macieja Aleksego Dawidowskiego “ALKA” w Warszawie

ul. Samarytanka 11 A

03 – 592 Warszawa

(0 22) 679 14 45

telefon / fax

Touch into the past

Klasa 3 d nawiązała współpracę w ramach projektu e-Twinning „Touch into the past” z Turcją, Chorwacją i Grecją.

Projekt trwa cały rok szkolny. Prace w ramach projektu są twórcze i kreatywne, pobudzające w inny sposób do nauki. W dniu 28 października uczestniczyliśmy w video konferencji z klasą 3 z Chorwacji.

Skip to content