Każde dziecko ma prawo nie tylko do nauki,
ale także do sukcesu na miarę swoich możliwości
M. Grzegorzewska

image01

Dzieci są jak płatki śniegu -
każde z nich niepowtarzalne, wyjątkowe...
Autor nieznany

image02

Touch into the past

Klasa 3 d nawiązała współpracę w ramach projektu e-Twinning „Touch into the past” z Turcją, Chorwacją i Grecją.

Projekt trwa cały rok szkolny. Prace w ramach projektu są twórcze i kreatywne, pobudzające w inny sposób do nauki. W dniu 28 października uczestniczyliśmy w video konferencji z klasą 3 z Chorwacji.