Projekty edukacyjne

Wars i Sawa

Nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu: „Warszawska Sieć Szkół Wspierających Uzdolnionych”.