Każde dziecko ma prawo nie tylko do nauki,
ale także do sukcesu na miarę swoich możliwości
M. Grzegorzewska

image01

Dzieci są jak płatki śniegu -
każde z nich niepowtarzalne, wyjątkowe...
Autor nieznany

image02

„SZLACHETNA PACZKA”

Uczniowie klasy 2e razem ze swoimi rodzicami z dużym zaangażowaniem przyłączyli się do akcji „Szlachetna paczka” zorganizowanej na terenie naszej szkoły.

Bardzo szczodrze przekazali dary na ten szczytny cel.