im. Macieja Aleksego Dawidowskiego “ALKA” w Warszawie

ul. Samarytanka 11 A

03 – 592 Warszawa

(0 22) 679 14 45

telefon / fax

„SZLACHETNA PACZKA”

Uczniowie klasy 2e razem ze swoimi rodzicami z dużym zaangażowaniem przyłączyli się do akcji „Szlachetna paczka” zorganizowanej na terenie naszej szkoły.

Bardzo szczodrze przekazali dary na ten szczytny cel.

Skip to content