im. Macieja Aleksego Dawidowskiego “ALKA” w Warszawie

ul. Samarytanka 11 A

03 – 592 Warszawa

(0 22) 679 14 45

telefon / fax

Szacunek, tolerancja i pozytywne relacje

Dzisiaj uczniowie z klasy 3f uczestniczyli w warsztatach dotyczących pozytywnych relacji pomiędzy dziećmi,

wzajemnego szacunku oraz kształtowaniu postaw tolerancji. Zajęcia prowadzili profesjonalni trenerzy w sposób bardzo atrakcyjny, czego dowodem była gotowość i chęć do działania każdego uczestnika warsztatów.

Skip to content