Każde dziecko ma prawo nie tylko do nauki,
ale także do sukcesu na miarę swoich możliwości
M. Grzegorzewska

image01

Dzieci są jak płatki śniegu -
każde z nich niepowtarzalne, wyjątkowe...
Autor nieznany

image02

Święto Narodowe Trzeciego Maja

Dziękujemy uczniom klasy 4e, za piękną lekcję patriotyzmu, jaką była inscenizacja, przygotowana dla nas tuż przed długim majowym weekendem.