im. Macieja Aleksego Dawidowskiego “ALKA” w Warszawie

ul. Samarytanka 11 A

03 – 592 Warszawa

(0 22) 679 14 45

telefon / fax

Święto Narodowe Trzeciego Maja

Dziękujemy uczniom klasy 4e, za piękną lekcję patriotyzmu, jaką była inscenizacja, przygotowana dla nas tuż przed długim majowym weekendem.

Skip to content