im. Macieja Aleksego Dawidowskiego “ALKA” w Warszawie

ul. Samarytanka 11 A

03 – 592 Warszawa

(0 22) 679 14 45

telefon / fax

Spotkanie ze Strażą Miejską

Klasy pierwsze miały okazję spotkać się z przedstawicielami Straży Miejskiej

i wziąć udział w zajęciach na temat bezpiecznego zachowania podczas spotkania z nieznajomym. Dzieci chętnie uczestniczyły w lekcji, udzielały odpowiedzi i nauczyły się, jak reagować podczas zagrożeń ze strony obcych osób.

Przeczytaj także...

Skip to content