im. Macieja Aleksego Dawidowskiego “ALKA” w Warszawie

ul. Samarytanka 11 A

03 – 592 Warszawa

(0 22) 679 14 45

telefon / fax

Sięgnij po więcej!

Projekt Unijny Sięgnij po więcej

Nasza szkoła przystąpiła do projektu „SIĘGNIJ PO WIĘCEJ!” – rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy – projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.3 Doradztwo edukacyjno-zawodowe, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Strona projektu

W ramach projektu w Sali 104a został utworzony Punkt Informacji i Kariery, którym będziecie mogli porozmawiać ze mną o swoich planach dotyczących wyboru szkoły czy zawodu. Zapraszam również rodziców.
Punkt działa w poniedziałki  w w godzinach 14.30-16.45. Istnieje też możliwość spotkań online.spotkania można umawiać osobiście lub za pośrednictwem dziennika Librus .

Doradca zawodowy

Anna Szustak

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

1. „Harmonogram  działań ucznia  szkoły podstawowej  ramach elektronicznej  rekrutacji do szkół  ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 prowadzonych przez m.st. Warszawę na rok szkolny 2021/2022”:
https://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/po-szkole-podstawowej/22840_harmonogram-dzialan-ucznia-szkoly

2. Plan naboru do liceów ogólnokształcących, techników oraz branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez m.st. Warszawę na rok szkolny 2021/2022 wraz z adresami internetowymi warszawskich szkół ponadpodstawowych:

https://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/po-szkole-podstawowej/22803_plan-naboru-do-liceow-ogolnoksztalcacych

3. PROGI PUNKTOWE z rekrutacji ubiegłorocznej. Minimalna  i maksymalna liczba punktów, jaką uzyskali kandydaci w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021.
W pliku znajduje się informacja dotycząca minimalnej, średniej i maksymalnej liczby punktów, jaką uzyskali kandydaci w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021:

https://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/po-szkole-podstawowej/22900_zeszloroczna-punktacja-w-rekrutacji-do

4. „Wybierz szkołę dla siebie” – informator o warszawskich szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022:

http://www.edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/files/rekrutacja/22888/attachments/informator_2021_inter_i_13_03.pdf

5. Dni otwarte w szkołach ponadpodstawowych (spotkania online) Dni otwarte w szkołach ponadpodstawowych (spotkania online) | Serwis Biura Edukacji m.st. Warszawy (edukacja.warszawa.pl):

https://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/po-szkole-podstawowej/22904_dni-otwarte-w-szkolach-ponadpodstawowych

6. Targi edukacyjne on-line:

„Wybierz szkołę dla siebie” – Prezentacje Warszawskich Szkół Ponadpodstawowych 2021, zaplanowane na 26 i 27 marca 2021 r.  to wydarzenie bez precedensu, wymuszone przez pandemiczną rzeczywistość. Po raz pierwszy wszystkie stołeczne szkoły ponadpodstawowe: licea ogólnokształcące, technika i szkoły branżowe I stopnia będą czekać na kandydatów w jednej, wirtualnej przestrzeni.
Miasto st. Warszawa we współpracy z Fundacją Perspektywy przygotowało Prezentacje warszawskich szkół ponadpodstawowych 2021 z myślą o uczniach klas VIII, których czeka w tym roku egzamin ósmoklasisty i rekrutacja.
Prezentacje „Wybierz szkołę dla siebie” będą się odbywać przez dwa dni w godzinach: 9.00-18.00 (piątek 26 marca) i 9.00-15.00 (sobota 27 marca). Na platformę Perspektyw www.salon.perspektywy.pl można w tych dniach  wchodzić wielokrotnie z komputera, tabletu czy smartfonu. Wszystkie aktywności są bezpłatne.

https://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/po-szkole-podstawowej/22898_poznaj-160-warszawskich-szkol-nie
http://salon.perspektywy.pl/2021/

7. Wyszukiwarka szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę w roku szkolnym 2021/2022 została udostępniona na stronie internetowej:

https://wyszukiwarka.spw.edu.pl

Wyszukiwarka umożliwia znalezienie szkół zgodnie z preferencjami uczniów. Kandydat może wybrać:

typ szkoły,
dzielnicę,
typ oddziałów,
preferowane języki,
przedmioty rozszerzone,
przedmioty punktowane.

Dodatkowo ma możliwość wyboru oddziałów:

integracyjnych,
dwujęzycznych, międzynarodowych,
sportowych i mistrzostwa sportowego.

8. Prezentacja dla rodziców : Rodzic jako doradca zawodowy swojego dziecka.

https://www.wcies.edu.pl//media/system/doc/cdz/Prezentacja_dla_rodzicow_2020.pdf

Centrum Informacji i Doradztwa Młodzieżowego – zaprasza na konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym:

http://www.pm.waw.pl/pracownie/wspolpraca-i-projekty-edukacyjne/centrum-informacji-i-doradztwa-mlodziezowego

Pałac Młodzieży w Warszawie:

Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa
(pokój 103)
wtorek – piątek: 16:00 – 19:00
sobota: 10:00 – 12:00

po uprzednim uzgodnieniu terminu (Pomoc ta jest bezpłatna i anonimowa.)
tel. 22 656 66 48
e-mail: 

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/15525,Wykaz-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-2021-r.html
Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania – Kuratorium Oświaty w Warszawie

Informacje na temat egzaminu
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-cke-o-egzaminie-osmoklasisty-przeprowadzanym-od-25-do-27-maja-2021-r
Kalkulator punktów
https://takzdam.pl/kalkulator-punktow/ 

Skip to content