Każde dziecko ma prawo nie tylko do nauki,
ale także do sukcesu na miarę swoich możliwości
M. Grzegorzewska

image01

Dzieci są jak płatki śniegu -
każde z nich niepowtarzalne, wyjątkowe...
Autor nieznany

image02

Roztańczona świetlica

Dnia 25 marca 2019 r. w naszej świetlicy odbyła się lekcja pokazowa tańca nowoczesnego szkoły tańca „Egurrola Dance Studio”.

Lekcja prowadzona była przez instruktorki szkoły tańca „Egurrola Dance Studio” Julię Cieplińską i Katarzynę Grelę. Dzieci pod okiem instruktorek aktywnie uczestniczyły w rozgrzewce i w rytm muzyki uczyły się podstawowych kroków tanecznych.
Spotkaniu towarzyszyła świetna zabawa i miła atmosfera. Warsztaty służyły przełamaniu nieśmiałości, stworzyły okazję do zaszczepienia pasji do tańca i aktywności wśród dzieci. Po zajęciach każdy z uczestników otrzymał zaproszenie na jednorazowe bezpłatne zajęcia w studiu.