im. Macieja Aleksego Dawidowskiego “ALKA” w Warszawie

ul. Samarytanka 11 A

03 – 592 Warszawa

(0 22) 679 14 45

telefon / fax

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Szanowni Państwo,
w związku z koniecznością zapobiegania zagrożeniu rozprzestrzeniania się Sars-Cov-2, 1 września 2020 r. rozpoczniemy rok szkolny wyłącznie spotkaniem Wychowawcy z Uczniami klasy w wyznaczonej sali lekcyjnej i o określonej godzinie.

We wspólnej przestrzeni szkolnej obowiązuje nakaz noszenia maseczek lub przyłbic dla całej społeczności szkolnej, a także zachowanie dystansu społecznego.
Do budynku szkoły będą wpuszczani wyłącznie uczniowie, których przy wejściu obowiązuje dezynfekcja rąk. Rodziców prosimy o niewchodzenie do szkoły, miejscem granicznym jest szkolny przedsionek.

Uczennice i Uczniów klas ósmych zapraszamy o godzinie 9:30.

– klasa 8a wchodzi wejściem głównym do sali 309,

– klasa 8b wchodzi wejściem przy sali gimnastycznej do sali 301,

– klasa 8c wchodzi wejściem przy bibliotece do sali 304,

– klasa 8d wchodzi wejściem przy bibliotece do sali 306,

– klasa 8e wchodzi wejściem wejściem głównym do sali 305.

Uczennice i Uczniów klas siódmych zapraszamy o godzinie 10:00.

– klasa 7a wchodzi wejściem głównym do sali 203,

– klasa 7b wchodzi wejściem przy bibliotece do sali 206,

– klasa 7c wchodzi wejściem głównym do sali 204,

– klasa 7d wchodzi wejściem przy sali gimnastycznej do sali 201,

– klasa 7e wchodzi wejściem przy sali gimnastycznej do sali 210.

– klasa 7f wchodzi wejściem przy bibliotece do sali 205.

Uczennice i Uczniów klas szóstych zapraszamy o godzinie 10:30.

– klasa 6a wchodzi wejściem głównym do sali 303,

– klasa 6b wchodzi wejściem głównym do sali 309,

– klasa 6c wchodzi wejściem przy bibliotece do sali 306,

– klasa 6d wchodzi wejściem przy bibliotece do sali 305,

– klasa 6e wchodzi wejściem przy sali gimnastycznej do sali 301.

– klasa 6f wchodzi wejściem przy sali gimnastycznej do sali 302.

– klasa 6g wchodzi wejściem głównym do sali 304.

Uczennice i Uczniów klas piątych zapraszamy o godzinie 11:00.

– klasa 5a wchodzi wejściem głównym do sali 203,

– klasa 5b wchodzi wejściem przy bibliotece do sali 206,

– klasa 5c wchodzi wejściem głównym do sali 204,

– klasa 5d wchodzi wejściem przy przy sali gimnastycznej do sali 201.

Uczennice i Uczniów klas czwartych zapraszamy o godzinie 11:30.

– klasa 4a wchodzi wejściem przy bibliotece do sali 205,

– klasa 4b wchodzi wejściem głównym do sali 210,

– klasa 4c wchodzi wejściem przy przy sali gimnastycznej do sali 202.

Do budynku filii Szkoły przy ulicy Gilarskiej zapraszamy klasy:

– 2b o godzinie 9:30,

– 2c o godzinie 10:00,

– 2a o godzinie 11:00,

– 3b o godzinie 12:00.

Do budynku filii Szkoły przy ulicy Jórskiego zapraszamy klasy:

– 3a o godzinie 9:30,

– 3c o godzinie 10:30.

Uczniów klas pierwszych z jednym Rodzicem zapraszamy na boisko szkolne o godzinie 11:30. Następnie Uczniowie wraz z Wychowawcą udadzą się do filii Szkoły przy ulicy Jórskiego.

W filiach Szkoły obowiązują takie same zasady sanitarne jak w budynku głównym.

Ewa Gałązka
Dyrektor SP 52

Skip to content