Każde dziecko ma prawo nie tylko do nauki,
ale także do sukcesu na miarę swoich możliwości
M. Grzegorzewska

image01

Dzieci są jak płatki śniegu -
każde z nich niepowtarzalne, wyjątkowe...
Autor nieznany

image02

Przedszkolaki w naszej szkole

12 stycznia gościły w naszej w szkole przedszkolaki z przedszkola nr 128, przy ul. Sternhela 40.

Goście obejrzeli Jasełka w wykonaniu klas 1a i 1b. W czasie przedstawienia śpiewali z nami kolędy, a potem odpowiadali na szereg pytań związanych z występem starszych koleżanek
i kolegów.
Na pożegnanie każde z dzieci otrzymało gwiazdkę z wierszykiem i cukierkiem.
Mamy nadzieję, że dzieci wyszły z samymi miłymi wrażeniami.