im. Macieja Aleksego Dawidowskiego “ALKA” w Warszawie

ul. Samarytanka 11 A

03 – 592 Warszawa

(0 22) 679 14 45

telefon / fax

Pomoc potrzebujacym zwierzętom

Dnia 9 listopada klasa 6 b zorganizowała zbiórkę pieniędzy na schronisko dla bezdomnych zwierząt. W akcję zaangażowali się rodzice, którzy upiekli smaczne ciasta. Wszystkie pieniądze ze sprzedaży przeznaczone zostaną na szczytny cel.

Akcja zbierania karmy i koców potrwa do stycznia. Wszystkie osoby, które chcą pomóc potrzebującym zwierzętom, prosimy o zgłaszanie się do wychowawcy klasy 6 b- Olgi Ostrowskiej.
Dziękujemy za okazane serce.
W związku z tym, że zbliża się zima, nie zapominajmy także o tych zwierzętach, które błąkają się niedaleko naszych domów.
Pamiętajmy, że o naszym człowieczeństwie świadczy nas stosunek do zwierząt.

Skip to content