im. Macieja Aleksego Dawidowskiego “ALKA” w Warszawie

ul. Samarytanka 11 A

03 – 592 Warszawa

(0 22) 679 14 45

telefon / fax

Początek roku szkolnego w świetlicy

W nowym roku szkolnym 2021/2021 w świetlicy szkolnej powitaliśmy trzy pierwsze klasy, które w minionym tygodniu z radością i uśmiechem uczestniczyły w zajęciach plastycznych, muzycznych, tanecznych, literackich oraz sportowych. Poprzez wspólną zabawę poznajemy siebie nawzajem, swoje pasje, zainteresowania, a także nowe koleżanki i kolegów z innych klas, którzy przebywają w świetlicy.

Dzieci z klas 2, 3 i 4 wykazały się dużą empatią i otwartością w stosunku do nowych uczniów naszej szkoły włączając ich do społeczności świetlicowej.

Skip to content