im. Macieja Aleksego Dawidowskiego “ALKA” w Warszawie

ul. Samarytanka 11 A

03 – 592 Warszawa

(0 22) 679 14 45

telefon / fax

Plan lekcji

Share on facebook

plan pracy zdalnej obowiązujący od 30 marca 2020

1a, 1b, 1c 22-25 czerwca

2a, 2b, 2c 22-25 czerwca

3a, 3b, 3c, 3d 22-25 czerwca

4a 22-25 czerwca

4b 22-25 czerwca

4c 22-25 czerwca

4d 22-25 czerwca

5a 22-25 czerwca

5b 22-25 czerwca

5c 22-25 czerwca

5d 22-25 czerwca

5e 22-25 czerwca

5f 22-25 czerwca

5g 22-25 czerwca

5h 22-25 czerwca

6a 22-25 czerwca

6b 22-025 czerwca

6c 22-25 czerwca

6d 22-25 czerwca

6e 22-25 czerwca

6f 22-25 czerwca

7a 22-25 czerwca

7b 22-25 czerwca

7c 22-25 czerwca

7d 22-25 czerwca

7e 22-25 czerwca

8a 22-25 czerwca

8b 22-25 czerwca

8c 22-25 czerwca

8d 22-25 czerwca

8e 22-25 czerwca

Etyka – tematy 22. – 24. 06. 2020 r.

1a,1b,1c 15-19.06

2a,2b,2c 15-19.06

3a,3b,3c,3d 15-19.06

4a 15-19.06

4b 15-19.06

4c 15-19.06

4d 15-19.06

5a 15-19.06

5b 15-19.06

5c 15-19.06

5d 15-19.06

5e 15-19.06

5f 15-19.06

5g 15-19.06

5h 15-19.06

6a 15-19.06

6b 15-19.06

6c 15-19.06

6d 15-19.06

6e 15-19.06

6f 15-19.06

7a tematyod 15 czerwca

7b 15-19.06

7c 15-19.06

7d 15-19.06

7e 15-19.06

8a 15-19.06

8b 15-19.06

8c 15-19.06

8d 15-19.06

8e 15-19.06

Etyka-tematy 15. 06.- 19. 06.2020 r.

href=”https://sp52.pl/wp-content/uploads/2020/06/1a-1b-1c-program-zajęć-8-10-czerwca.pdf”>1a, 1b, 1c program zajęć 8-10 czerwca
2a,2b,2c program zajęć 8-10 czerwca
3a, 3b, 3c, 3d program zajęć 8-10 czerwca
4a program zajęć 8-10 czerwca
4b program zajęć 8-10 czerwca
4c program zajęć 8-10 czerwca

4d program zajęć 8-10 czerwca

5b program zajęć 8-10 czerwca

5c program zajęć 8-10 czerwca

5d program zajęć 8-10

5e program zajęć 8-10 czerwca

5f program zajęć 8-10 czerwca

5g program zajęć 8-10 czerwca

5h program zajęć 8-10 czerwca

6b program zajęć 8-10 czerwca

6c program zajęć 8-10 czerwca

6d program zajęć 8-10 czerwca

6e program zajęć 8-10 czerwca

6f program zajęć 8-10 czerwca

7a program zajęć 8-10 czerwca

7b program zajęć 8-10 czerwca

7c program zajęć 8-10 czerwca

7d program zajęć 8-10 czerwca

7e program zajęć 8-10 czerwca

8a program zajęć 8-10 czerwca

8b program zajęć 8-10 czerwca

8c program zajęć 8-10 czerwca

8d program zajęć 8-10 czerwca

8e program zajęć 8-10 czerwca

Etyka-tematy 8. 06.- 13. 06. 2020 r.

Etyka-tematy 1. 06.- 5. 06. 2020 r.

1a, 1b,1c program zajęć 1-5 czerwca

2a, 2b,2c program zajęć 1-5 czerwca

3a, 3b, 3c, 3d program zajęć 1-5 czerwca

4a program zajęć 1-5 czerwca

4b program zajęć 1-5 czerwca

4b program zajęć 1-5 czerwca

4c program zajęć 1-5 czerwca

4d program zajęć 1-5 czerwca

5a program zajęć 1-5 czerwca

5b program zajęć 1-5 czerwca

5c program zajęć 1-5 czerwca

5d program zajęć 1-5 czerwca

5e program zajęć 1-5 czerwca

5f program zajęć 1-5 czerwca

5g program zajęć 1-5 czerwca

5h program zajęć 1-5 czerwca

6a program zajęć 1-5 czerwca

6b program zajęć 1-5 czerwca

6c program zajęć 1-5 czerwca

6d program zajęć 1-5 czerwca

6e program zajęć 1-5 czerwca

6f program zajęć 1-5 czerwca

7a program zajęć 1-5 czerwca

7b program zajęć 1-5 czerwca

7c program zajęć 1-5 czerwca

7d program zajęć 1-5 czerwca

7e program zajęć 1-5 czerwca

8a program zajęć 1-5 czerwca

8b program zajęć 1-5 czerwca

8c program zajęć 1-5 czerwca

8d program zajęć 1-5 czerwca

8e program zajęć 1-5 czerwca

Etyka-tematy 1. 06.- 5. 06. 2020 r.

1a, 1b 1c program zajęć 25-29 maja

2a, 2b,2c program zajęć 25-29 maja

3a, 3b, 3c, 3d program zajęć 25-29 maja

4a program zajęć 25-29 maja

4b program zajęć 25-29 maja

4c program zajęć 25-29 maja

4d program zajęć 25-29 maja

5a program zajęć 25-29 maja

5b program zajęć 25-29 maja

5c program zajęć 25-29 maja

5d program zajęć 25-29 maja

5e program zajęć 25-29 maja

5f program zajęć 25-29 maja

5g program zajęć 25-29 maja

5h program zajęć 25-29maja

6a program zajęć 25-29 maja

6b program zajęć 25-29 maja

6c program zajęć 25-29 maja

6d program zajęć 25-29 maja

6e program zajęć 25-29 maja

6f program zajęć 25-29 maja

7a program zajęć 25-29 maja

7b program zajęć 25-29 maja

7c program zajęć 25-29 maja

7e program zajęć 25-29 maja

8a program zajęć 25-29 maja

8b program zajęć 25-29 maja

8c program zajęć 25-29 maja

8d program zajęć 25-29 maja

8e program zajęć 25-29 maja

Etyka – tematy 25-29 V 2020

1a, 1b, 1c program zajęć 18-22 maja

2a, 2b, 2c program zajęć 18-22 maja

3a, 3b, 3c, 3d program zajęć 18-22 maja

4a program zajęć 18-22 maja

4b program zajęć 18-22 maja

4c program zajęć 18-22 maja

4d program zajęć 18-22 maja

5a program zajęć 18-22 maja

5b program zajęć 18-22 maja

5c program zajęć 18-22 maja

5d program zajęć 18-22 maja

5e program zajęć 18-22 maja

5f program zajęć 18-22 maja

5g program zajęć 18-22 maja

5h program zajęć 18-22 maja

6a program zajęć 18-22 maja

6b program zajęć 18-22 maja

6c program zajęć 18-22 maja

6d program zajęć 18-22 maja

6e program zajęć 18-22 maja

6f program zajęć 18-22 maja

7a proram zajeć 18-22 maja

7b program zajęć 18-22 maja

7c program zajęć 18-22 maja

7d program zajęć 18-22 maja

7e program zajęć 18-22 maja

8a program zajęć 18-22 maja

8b program zajęć 18-22 maja

8c program zajęć 18-22 maja

8d program zajęć 18-22 maja

8e program zajęć 18-22 maja

1a, 1b, 1c program zajęć 11-15 maja

2a, 2b, 2c program zajęć 11-15 maja

3a, 3b, 3c, 3d program zajęć 11-15 maja

4a program zajęć 11-15 maja

4b program zajęć 11-15 maja

4c program zajęć 11-15 maja

5a program zajęć 11-15 maja

5b program zajęć 11-15 maja

5c program zajęć 11-15 maja

5d program zajęć 11-15 maja

5e program zajęć 11-15 maja

5f program zajęć 11-15 maja

5g program zajęć 11-15 maja

5h program zajęć 11-15 maja

6a program zajęć 11-15 maja

6c program zajęć 11-15 maja

6d program zajęć 11-15 maja

6e program zajęć 11-15 maja

6f program zajęć 11-15 maja

7a program zajęć 11-15 maja

7b program zajęć 11-15 maja

7c program zajęć 11-15 maja

7d program zajęć 11-15 maja

8a program zajęć 11-15 maja

8c program zajęć 11-15 maja

8e program zajęć 11-15 maja

etyka program zajęć 4 -24 maja

1a, 1b, 1c program zajęć 4-8 maja

2a, 2b,2c program zajęć 4-8 maja

3a, 3b, 3c, 3d program zajęć 4-8 maja

4a program zajęć 4-8 maja

4b program zajęć 4-8 maja

4c program zajęć 4-6 maja

5a program zajęć 4-8 maja

5b program zajęć 4-8 maja

5c program zajęć 4-6 maja

5d program zajęć 4-8 maja

5e program zajęć 4-8 maja

5f program zajęć 4-8 maja

5g program zajęć 4-8 maja

5h program zajęć 4-8 maja

6a program zajęć 4-8 maja

6b program zajęć 4-8 maja

6c program zajęć 4-8 maja

6d program zajęć 4-8 maja

6e program zajęć 4-8 maja

6f program zajęć 4-8 maja

7a program zajęć 4-8 maja

7b program zajęć 4-8 maja

7c program zajęć 4-8 maja

7d program zajęć 4-8 maja

7e program zajęć 4-8 maja

8a program zajęć 4-8 maja

8b program zajęć 4-8 maja

8c program zajęć 4-8 maja

8d program zajęć 4-8 maja

8e program zajęć 4-8 maja

1a,1b,1c program zajęć 27-30 kwietnia

2a, 2b, 2c program zajęć 27-30 kwietnia

3a, 3b, 3c, 3d program zajęć 27-30 kwietnia

4b program zajęć 27-30 kwietnia

4c program zajęć 27-30 kwietnia

5a program zajęć 27-30 kwietnia

5c program zajęć 27-30 kwietnia

5d program zajęć 27-30 kwietnia

5e program zajęć 27-30 kwietnia

5f program zajęć 27-30 kwietnia

5g program zajęć 27-30 kwietnia

5h program zajęć 27-30 kwietnia

6a program zajęć 27-30 kwietnia

6b program zajęć 27-30 kwietnia

6c program zajęć 27-30 kwietnia

6d program zajęć 27-30 kwietnia

6e program zajęć 27-30 kwietnia

6f program zajęć 27-30 kwietnia

7a program zajęć 27-30 kwietnia

7b program zajęć 27-30 kwietnia

7c program zajęć 27-30 kwietnia

7d program zajęć 27-30 kwietnia

7e program zajęć 27-30 kwietnia

8a program zajęć 27-30 kwietnia

8c program zajęć 27-30 kwietnia

8e program zajęć 27-30 kwietnia

1a, 1b, 1c program zajęć 20-24 kwietnia

2a, 2b, 2cprogram zajęć 20-24 kwietnia

3a,3b,3c,3d program zajęć 15-30 kwietnia

4b program zajęć 20-24 kwietnia

4c program zajęć 20-24 kwietnia

5a program zajęć 20-24 kwietnia

5c program zajęć 20-24 kwietnia

5d program zajęć 20-24 kwietnia

5e program zajęć 20-24 kwietnia

5f program zajęć 20-24 kwietnia

5g program zajęć 20-24 kwietnia

5h program zajęć 20-24 kwietnia

6a program zajęć 20-24 kwietnia
6b program zajęć 20-24 kwietnia

6c program zajęć 20-24 kwietnia

6d program zajęć 20-24 kwietnia

6e program zajęć 20-24 kwietnia

6f program zajęć 20-24 kwietnia

7b program zajęć 20-24 kwietnia

7c program zajęć 20-24 kwietnia

7d program zajęć 20-24 kwietnia

7e program zajęć 20-24 kwietnia

8a program zajęć 20-24 kwietnia

8b program zajęć 20-24 kwietnia

8c program zajęć 20-24 kwietnia

8d program zajęć 20-24 kwietnia

8e program zaęć 20-24 kwietnia

etyka program zajęć 20-30 kwietnia

1a,1b,1c program zajęć 15-17 kwietnia

2a,2b,2c program zajęć 15-17 kwietnia

3a,3b,3c,3d program zajęć 15-30 kwietnia

4b program zajęć 15-17 kwietnia

4c program zajęć 15-17 kwietnia

5a program zajęć 15-17 kwietnia

5c program zajęć 15-17 kwietnia

5e program zajęć 15-17 kwietnia

5f program zajęć 15-17 kwietnia

5h program zajęć 15 -17 kwietnia

6a program zajęć 15-17 kwietnia

6b program zajęć 15-17 kwietnia

6c program zajęć 15-17 kwietnia

6e program zajęć 15 -17
kwietnia

6f program zajęć 15-17 kwietnia

7b program zajęć 15-17 kwietnia

7c program zajęć 15-17 kwietnia

7d program zajęć 15-17
kwietnia

7e program zajęć 15-17 kwietnia

8a program zajęć 15-17 kwietnia

8b program zajęć 15-17 kwietnia

8c program zajęć 15-17 kwietnia

8d program zajęć 15-17 kwietnia

8e program zajęć 15-17 kwietnia

Etyka, program zajęć 15-17 kwietnia

Skip to content