Każde dziecko ma prawo nie tylko do nauki,
ale także do sukcesu na miarę swoich możliwości
M. Grzegorzewska

image01

Dzieci są jak płatki śniegu -
każde z nich niepowtarzalne, wyjątkowe...
Autor nieznany

image02

Performatyczny spektakl teatralny w naszej szkole

27 listopada uczniowie trzech klas siódmych uczestniczyli w spektaklu Fundacji Sztuka Ciała zatytułowanym „Wdech – wydech”.

Wyreżyserowane przez Marię Seweryn przedstawienie dotyka problemów wielu młodych ludzi – poczucia osamotnienia, zwątpienie we własną wartość.
Nowoczesna forma przekazu bardzo zainteresowała siódmoklasistów. Po spektaklu uczniowie „na gorąco” dzielili się z aktorami swoimi wrażeniami. Następnie kontynuowali swoje rozważania
w formie warsztatów. Podzieleni na grupy pracowali nad wybranymi zagadnieniami zaczerpniętymi z dramy.
Wnioski końcowe formułowane przez uczniów po spotkaniu z niezwykłym teatrem pokazały, że cel postawiony przez jego twórców – przygotowanie spektaklu z myślą o wieku i potrzebach uczniów – został osiągnięty.