im. Macieja Aleksego Dawidowskiego “ALKA” w Warszawie

ul. Samarytanka 11 A

03 – 592 Warszawa

(0 22) 679 14 45

telefon / fax

Performatyczny spektakl teatralny w naszej szkole

27 listopada uczniowie trzech klas siódmych uczestniczyli w spektaklu Fundacji Sztuka Ciała zatytułowanym „Wdech – wydech”.

Wyreżyserowane przez Marię Seweryn przedstawienie dotyka problemów wielu młodych ludzi – poczucia osamotnienia, zwątpienie we własną wartość.
Nowoczesna forma przekazu bardzo zainteresowała siódmoklasistów. Po spektaklu uczniowie „na gorąco” dzielili się z aktorami swoimi wrażeniami. Następnie kontynuowali swoje rozważania
w formie warsztatów. Podzieleni na grupy pracowali nad wybranymi zagadnieniami zaczerpniętymi z dramy.
Wnioski końcowe formułowane przez uczniów po spotkaniu z niezwykłym teatrem pokazały, że cel postawiony przez jego twórców – przygotowanie spektaklu z myślą o wieku i potrzebach uczniów – został osiągnięty.

Przeczytaj także...

Skip to content