im. Macieja Aleksego Dawidowskiego “ALKA” w Warszawie

ul. Samarytanka 11 A

03 – 592 Warszawa

(0 22) 679 14 45

telefon / fax

Pasowanie na Świetliczaka

W dniu 10 października w świetlicy szkolnej odbyła się uroczystość „Pasowania na Świetliczaka”.

W uroczystości wzięli udział uczniowie klas pierwszych uczęszczający do świetlicy szkolnej.
Aby dostać się do grona Świetliczaków, uczniowie zostali poddani sprawdzianowi gotowości świetlicowej. Na zakończenie złożyli uroczystą przysięgę oraz zaśpiewali hymn świetlicy.
Na pamiątkę uroczystości wszyscy uczniowie otrzymali szarfy oraz słodkie upominki.
Wszystkim nowym Świetliczakom życzymy dużo sukcesów w nauce oraz wspaniałej zabawy
w świetlicy szkolnej.

Skip to content