Każde dziecko ma prawo nie tylko do nauki,
ale także do sukcesu na miarę swoich możliwości
M. Grzegorzewska

image01

Dzieci są jak płatki śniegu -
każde z nich niepowtarzalne, wyjątkowe...
Autor nieznany

image02

Pasowanie na Świetliczaka

W dniu 10 października w świetlicy szkolnej odbyła się uroczystość „Pasowania na Świetliczaka”.

W uroczystości wzięli udział uczniowie klas pierwszych uczęszczający do świetlicy szkolnej.
Aby dostać się do grona Świetliczaków, uczniowie zostali poddani sprawdzianowi gotowości świetlicowej. Na zakończenie złożyli uroczystą przysięgę oraz zaśpiewali hymn świetlicy.
Na pamiątkę uroczystości wszyscy uczniowie otrzymali szarfy oraz słodkie upominki.
Wszystkim nowym Świetliczakom życzymy dużo sukcesów w nauce oraz wspaniałej zabawy
w świetlicy szkolnej.