im. Macieja Aleksego Dawidowskiego “ALKA” w Warszawie

ul. Samarytanka 11 A

03 – 592 Warszawa

(0 22) 679 14 45

telefon / fax

Omnibus Matematyczny 2019

15 marca 2019 r. w naszej szkole odbył się Dzielnicowy Konkurs Matematyczny OMNIBUS MATEMATYCZNY 2019.

W konkursie wzięli udział uczniowie z klas 4 – 8 publicznych szkół podstawowych. Honorowy Patronat nad konkursem objął Burmistrz Sławomir Antonik.
Uczniowie rywalizowali na dwóch poziomach: klasy 4 – 6 i klasy 7 – 8.
Pierwszy poziom to rozgrywki między szkołami: 42, 52, 84, 277, 298 i 378.
W pierwszym etapie największą liczbę punktów uzyskały zespoły ze szkół: 42, 52, 84, 277 oraz 378 i zakwalifikowały się do drugiego etapu konkursu. Do trzeciego etapu dostały się drużyny z SP: 52, 84 378.
Wyniki konkursu:
I miejsce – SP 84, II miejsce – SP 378, III miejsce – SP 52.
Drugi poziom odbył się między szkołami: 42, 52, 84, 277, 298 i 378. Największą liczbę punktów w pierwszym etapie konkursu zajęły zespoły ze szkół: 42, 84, 277, 298 oraz 378 i zakwalifikowały się do etapu drugiego. W kolejnych rozgrywkach do trzeciego etapu dostały się drużyny z SP: 277,298 i 378.
Wyniki konkursu: I miejsce – SP 378, II miejsce – SP 277, III miejsce – SP 298.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy, gratulujemy zwycięzcom!
Nauczyciele matematyki

Skip to content