im. Macieja Aleksego Dawidowskiego “ALKA” w Warszawie

ul. Samarytanka 11 A

03 – 592 Warszawa

(0 22) 679 14 45

telefon / fax

Ogólnopolski Konkurs Przypowieści Biblijnych – EDI

28 listopada 29 uczniów z naszej szkoły wzięło udział w Ogólnopolskim Konkursie Przypowieści Biblijne – EDI,
którego celem jest pogłębienie wiedzy biblijnej i znajomości Pisma Świętego wśród młodzieży szkolnej.

 

Skip to content