Każde dziecko ma prawo nie tylko do nauki,
ale także do sukcesu na miarę swoich możliwości
M. Grzegorzewska

image01

Dzieci są jak płatki śniegu -
każde z nich niepowtarzalne, wyjątkowe...
Autor nieznany

image02

Ogólnopolski Konkurs Przypowieści Biblijnych – EDI

28 listopada 29 uczniów z naszej szkoły wzięło udział w Ogólnopolskim Konkursie Przypowieści Biblijne – EDI,
którego celem jest pogłębienie wiedzy biblijnej i znajomości Pisma Świętego wśród młodzieży szkolnej.