im. Macieja Aleksego Dawidowskiego “ALKA” w Warszawie

ul. Samarytanka 11 A

03 – 592 Warszawa

(0 22) 679 14 45

telefon / fax

Ogłoszenie PB Gastro: karty zbliżeniowe

Uwaga !!!!

Szanowni Państwo,

od dnia 03.11.2014 r., w porozumieniu z Dyrekcją szkoły i Radą Rodziców wprowadzamy elektroniczny system wydawania posiłków. Obiady będą wydawane przy użyciu kart zbliżeniowych, na których będą zawarte informacje dotyczące wykupionego dla dziecka posiłku, tj. ilości i rodzaju posiłku, diety, itp. Wysokość kaucji za kartę wynosi 4zł.

Kaucja zwrócona zostanie w przypadku:

rezygnacji z zakupu posiłków,

z końcem roku szkolnego.

Kartę można też zatrzymać na następny rok szkolny do ponownego załadowania.

W sytuacji zagubienia karty wydajemy nową kartę za dodatkową kaucją. Jeżeli odnajdzie się poprzednia karta zwracamy wpłacona kwotę.

Jeśli dziecko, z różnych przyczyn, nie będzie miało danego dnia karty, obiad zostanie wydany na podstawie nazwiska.

Odbiór kart za pokwitowaniem i wpłata kaucji nastąpi w czasie opłaty za abonament listopadowy. Osoby opłacające abonament za pośrednictwem Internetu prosimy o kontakt osobisty lub za pośrednictwem dziecka, wpłatę kaucji i odbiór karty w sklepiku szkolnym. Przy odbiorze karty, można również nabyć etui na kartę z uchwytem do zawieszenia w cenie 2,50 zł. Mamy nadzieję, że system usprawni wydawanie posiłków.

Prosimy o wyrozumiałość w pierwszych dniach wprowadzania nowych zasad.

Z wyrazami szacunku

PB Gastro

Skip to content