Każde dziecko ma prawo nie tylko do nauki,
ale także do sukcesu na miarę swoich możliwości
M. Grzegorzewska

image01

Dzieci są jak płatki śniegu -
każde z nich niepowtarzalne, wyjątkowe...
Autor nieznany

image02

Ochrona danych osobowych

Uprzejmie informuję, że w Szkole Podstawowej nr 52 im. Macieja Aleksego Dawidowskiego „Alka” od 25 maja dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

Celem RODO jest zagwarantowanie wysokiego standardu prawa do ochrony danych osobowych zaliczanego do podstawowych praw i wolności człowieka.

Dyrektor Szkoły – Ewa Gałązka

 

Informacja:

Inspektor Ochrony Danych
Joanna Saj-Żukowska
e-mail: