im. Macieja Aleksego Dawidowskiego “ALKA” w Warszawie

ul. Samarytanka 11 A

03 – 592 Warszawa

(0 22) 679 14 45

telefon / fax

Naprawdę warto czytać – szkolny konkurs czytelniczy 2016/2017

W szkolnym konkursie czytelniczym „Naprawdę warto czytać” 2016/2017″ wzięło udział 244 uczniów.

We wszystkich kategoriach – plastycznej, literackiej, ze znajomości lektury, zeszyt lektur
i fotograficznej, nagrodzono łącznie 45 uczniów.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali drobne upominki.

Skip to content