Każde dziecko ma prawo nie tylko do nauki,
ale także do sukcesu na miarę swoich możliwości
M. Grzegorzewska

image01

Dzieci są jak płatki śniegu -
każde z nich niepowtarzalne, wyjątkowe...
Autor nieznany

image02

Naprawdę warto czytać – szkolny konkurs czytelniczy 2016/2017

W szkolnym konkursie czytelniczym „Naprawdę warto czytać” 2016/2017″ wzięło udział 244 uczniów.

We wszystkich kategoriach – plastycznej, literackiej, ze znajomości lektury, zeszyt lektur
i fotograficznej, nagrodzono łącznie 45 uczniów.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali drobne upominki.