im. Macieja Aleksego Dawidowskiego “ALKA” w Warszawie

ul. Samarytanka 11 A

03 – 592 Warszawa

(0 22) 679 14 45

telefon / fax

Nagrodzeni w konkursie matematycznym Albus

Nagrodzeni w ogólnopolskim konkursie z matematyki ALBUS 2015
Klasa 4

Kornel Tyszkiewicz – laureat
Szymon Grochowski – laureat
Natalia Marczuk – wyróżnienie
Nina Kącka – wyróżnienie
Klasa 5
Kamil Jóźwik – laureat
Nina Świerk – laureat
Michał Kaźmierczak – laureat
Jan Wilomski – laureat
Maksymilian Dąbrowski – laureat
Rafał Dadura – wyróżnienie
Michał Staniszewski – wyróżnienie
Julian Stefan – wyróżnienie
Klasa 6
Kaja Srokosz – laureat
Maciej Marszko – laureat
Jan Gawroński – laureat
Kamil Hartman – laureat
Aleksandra Majdak – laureat
Jakub Szczepaniak – laureat
Iga Fijołek – laureat
Julian Boroszko – laureat
Monika Sokołowska – laureat
Zofia Chmielewska – laureat
Katarzyna Molenda – wyróżnienie
Anna Król – wyróżnienie
Olga Gębarzewska – wyróżnienie
Natalia Sitek – wyróżnienie
Bartosz Uciński – wyróżnienie
Helena Jadczak – wyróżnienie
Karolina Pultowicz – wyróżnienie

GRATULUJEMY!

Skip to content