im. Macieja Aleksego Dawidowskiego “ALKA” w Warszawie

ul. Samarytanka 11 A

03 – 592 Warszawa

(0 22) 679 14 45

telefon / fax

Muzeum Etnograficzne

14 listopada uczniowie klasy 6c uczestniczyli w warsztatach „Od korca do kilograma, od łokcia do metra – czyli o dawnych miarach i wagach na Mazowszu”. Zapoznali się z miarami staropolskimi i specjalnymi. Zobaczyli stare przyrządy i naczynia pomiarowe oraz próbowali nimi mierzyć. Rozwiązywali zadania edukacyjne.

Przeczytaj także...

Skip to content