im. Macieja Aleksego Dawidowskiego “ALKA” w Warszawie

ul. Samarytanka 11 A

03 – 592 Warszawa

(0 22) 679 14 45

telefon / fax

Lekcja historii w klasie 1a

10 listopada tata Bogusi opowiedział nam o jednym z bardziej niezwykłych zjawisk w historii rycerstwa polskiego – husarii.

Pan Michał przeczytał fragment książki „Skrzydlaci jeźdźcy” opisującej barwnie i ciekawie tych niezwykłych wojowników. Pokazał nam też wyposażenie husarza: szyszak, napierśnik, szablę oraz skrzydła z piórami. Chłopcy z naszej klasy chętnie przenieśliby się do czasów husarstwa, zasiedli na koniach i dumnie ruszyli do boju.

Skip to content