im. Macieja Aleksego Dawidowskiego “ALKA” w Warszawie

ul. Samarytanka 11 A

03 – 592 Warszawa

(0 22) 679 14 45

telefon / fax

Lekcja ekonomii w klasie 3a i 3b

23 maja w klasie 3a i 7 czerwca w klasie 3b odbyła się lekcja ekonomii prowadzona przez koordynatora z Forum Obywatelskiego Rozwoju.

Omówiony został temat bezpieczeństwa pieniędzy, jak chronić swoje piny i konta bankowe, jakich pinów nie podawać oraz różnice między kredytami.
Zagadnienia ekonomiczne zostały przedstawione w przystępnej formie, poparte historyjkami i anegdotami. Otrzymaliśmy również komiksy ekonomiczne przygotowane są przez trenerów edukacji ekonomicznej.
Zajęcia były pouczające i ciekawe. Być może mamy w klasie przyszłych ekonomistów.
Kontynuacją tematu ekonomicznego było zapoznanie się z rodzajem kart i obsługą terminala.
Lekcję prowadził tata Amelki. Każdy uczeń mógł samodzielnie użyć bezpiecznej karty płatniczej i wykonać wydruk.

Skip to content