im. Macieja Aleksego Dawidowskiego “ALKA” w Warszawie

ul. Samarytanka 11 A

03 – 592 Warszawa

(0 22) 679 14 45

telefon / fax

Lekcja boksu w klasie 2d

Tata Cezarego przeprowadził w naszej klasie zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne
z wykorzystaniem przyborów do treningu w boksie.

Zachęcił uczniów do aktywności ruchowej i uprawiania różnych sportów.

Skip to content